ภาพบรรยากาศ

ทำบุญวัดหนองแวงและลงทาน​ ร.พศูนย์

ทำโรงทานอิ่มบุญอุ่นท้อง รพ.ศูนย์

รับใบประกาศนียบัตร

บรรยากาศการเรียน