ภาพบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานนวด ระดับ 1 รุ่นที่ 7

ทำบุญวัดหนองแวงและลงทาน​ ร.พศูนย์

ทำโรงทานอิ่มบุญอุ่นท้อง รพ.ศูนย์

รับใบประกาศนียบัตร

บรรยากาศการเรียน