หลักสูตร

หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

เพียง 4,500 บาท

หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ

เพียง 6,500 บาท

หลักสูตรนวดสวีดิช

เพียง 6,500 บาท

หลักสูตรนวดน้ำมันหอมระเหย

เพียง 6,500 บาท

โปรโมชั่น 3 หลักสูตร

- หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ​ - หลักสูตรนวดน้ำมันหอมระเหย - หลักสูตรนวดน้ำมันหอมระเหย

เพียง 13,000 บาท


เอกสารที่ต้องเตรียม

1.​รูปถ่ายชุดสุภาพสูท​ 1​ นิ้วครึ่ง​ 4​ ใบ
2.​สำเนาบัตรประชาชน​ 2​ ชุด
3.​สำเนาทะเบียนบ้าน​ 2​ ชุด

ทุกหลักสูตรจะได้รับใบประกาศ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ มีอาชีพ สร้างรายได้แน่นอน !!

สามารถติดตามโปรโมชั่น ส่วนลด แพ็คเกจเรียนได้ทาง  Facebook 

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆผ่านทาง Line

และหากสนใจสมัครอบรมการเรียน สามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่างได้เลยค่ะ

หลักสูตร วิธีการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษา

ข้อ 1. หลักสูตร ประเภทวิชาชีพ

หลักสูตรต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

     1.1 หลักสูตรวิชา   การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ      ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร  60  ชั่วโมง

     1.2 หลักสูตรวิชา   การนวดไทยเพื่อสุขถาพ          ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร  150  ชั่วโมง

     1.3 หลักสูตรวิชา   การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย    ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร  150  ชั่วโมง

     1.4 หลักสูตรวิชา   การนวดสวีดิช         ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร  150  ชั่วโมง

     1.5 หลักสูตรวิชา  ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ     ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร  100  ชั่วโมง

ข้อ 2. วิธีการเรียนการสอน  ประเภทวิชาชีพ

     2.1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ครูและผู้ฝึกสอน ทั้งบรรยายและปฏิบัติ

     2.2 การจัดการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน

     2.3 จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  โดยมีทั้งครูและผู้สอน  และสื่อการเรียนการสอน

ข้อ 3. การวัดและประเมินผลการศึกษา

     3.1 หลักสูตรวิชา  การนวดฝาเท้าเพื่อสุขภาพ  สัดส่วนภาคทฤษฎี 4:ภาคปฏิบัติ 56 คิดเป็นร้อยละ  6.67 : 93.33 เกณฑ์การตัดสินร้อยละ 60

     3.2 หลักสูตรวิชา  การนวดไทยเพื่อสุขภาพ สัดส่วนภาคทฤษฎี 27:ภาคปฏิบัติ 123 คิดเป็นร้อยละ  18 : 82 เกณฑ์การตัดสินร้อยละ 60

     3.3 หลักสูตรวิชา การนวดด้วยน้ำมันหอมละเหย  สัดส่วนภาคทฤษฎี 30:ภาคปฏิบัติ 120 คิดเป็นร้อยละ  20 : 80 เกณฑ์การตัดสินร้อยละ 60

     3.4 หลักสูตรวิชา การนวดสวีดิช  สัดส่วนภาคทฤษฎี 30:ภาคปฏิบัติ 120 คิดเป็นร้อยละ  20 : 80 เกณฑ์การตัดสินร้อยละ 60

     3.5 หลักสูตรวิชา ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ  สัดส่วนภาคทฤษฎี 70:ภาคปฏิบัติ 30 คิดเป็นร้อยละ  70 : 30 เกณฑ์การตัดสินร้อยละ 60

          มีการทดสอสก่อนเริ่มเรียน       50  คะแนน

          ทดสอบหลังเรียนจบหลักสูตร  50  คะแนน