สุโขอโยธยา นวดแผนไทย และ สปา เรียนนวด ขอนแก่น

         สุโขอโยธยา เรียนนวดไทย ขอนแก่น” มุ่งหน้าสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจรวมทั้งบุคคลทั่วไปให้มีอาชีพติดตัว และเพิ่มทักษะความรู้ภูมิปัญญาไทยให้เกิดการนำไปเผยแพร่ทั้งใน และต่างประเทศ รับประกันความปลอดภัยเพราะเป็นโรงเรียนนวดแผนไทยสุโขอโยธยาขอนแก่น ดำเนินการโดย คุณอารยา ธาตุบุรมย์ ด้วยหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และกรมสนับสนุนเพื่อสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข หลังสูตรที่ได้รับการรับรองทั้งหมด 4 หลักสูตร

     1.นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

     2.นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

     3.การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

     4.การนวดสวีดิช

        เมื่อเรียนจบได้รับใบประกาศ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยโรงเรียนนวดแผนไทยสุโขอโยธยา ขอนแก่น รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และกรมสนับสนุนเพื่อสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

โรงเรียนนวดแผนไทยสุโขอโยธยาขอนแก่น

        “ทศวรรษที่สองแห่งวงการแพทย์แผนไทยที่ได้ก้าวมาสู่สังคมประชาชนคนไทย และก้าวไกลสู่สายตาประชาคมโลก ”ท่าน อร่าม อามระดิษ” เป็นผู้ริเริ่มกระบวนการก่อตั้งสถาบันเพื่อส่งเสริมวงการแพทย์แผนไทยให้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมและความ มั่นคง ด้วยพลังความคิดและความสามารถ จนก่อให้เกิด “ พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พุทธศักราช ๒๕๕๖ ”

         ‘สุโขอโยธยา’ เรียนนวดแผนไทย ขอนแก่น เป็น ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ดำเนินงานโดยผู้อำนวยการศูนย์ โดย คุณชินพัฒน์ แสงทอง ซึ่งมีประสบการณ์งานด้านผลิตบุคลากรทำงานด้านนวดแผน ไทยและ Spa therapist ระดับโรงแรมทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศมากกว่า 5 ปี วัตถุประสงค์ของ สุโขอโยธยา คือ ต้องการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจรวมทั้งบุคคลทั่วไปให้มีอาชีพติด ตัว และเพิ่มทักษะความรู้ภูมิปัญญาไทยให้เกิดการนำไปเผยแพร่ทั้งใน และต่างประเทศ

         ด้วยการเปิดหลักสูตรอบรมการนวดแผนไทย เพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพชำนาญการ ด้านนวดไทยและ สปาไทย เพื่อ สร้างบุคลากรที่ต้องการทำงานระดับสปาอินเตอร์ ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ ทุกหลักสูตรโดยทั้งหมด 34 หลักสูตร เมื่อจบจะได้รับประกาศนียบัตร 2 ภาษา ทั้งไทยและอังกฤษ โดย สมาคม แพทย์แผนไทย แห่งประเทศไทย รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตร

หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

เพียง 4,500 บาท

หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ

เพียง 6,500 บาท

หลักสูตรนวดสวีดิช

เพียง 6,500 บาท

หลักสูตรนวดน้ำมันหอมระเหย

เพียง 6,500 บาท

โปรโมชั่น 3 หลักสูตร

- หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ​ - หลักสูตรนวดน้ำมันหอมระเหย - หลักสูตรนวดน้ำมันหอมระเหย

เพียง 13,000 บาท

โรงเรียนนวดแผนไทยสุโขอโยธยาขอนแก่น

เรียนนวดหลักสูตร 150 ชั่วโมง เรียนนวดแผนไทย ขอนแก่น หรือต่างจังหวัดสามารถเข้าเรียนได้ มีที่พัก ห้องแอร์ พร้อม Wifi ฟรี เปิดทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น. สามารถสมัครได้เลย พร้อมคลิก

โรงเรียนนวดแผนไทยสุโขอโยธยาขอนแก่น ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ทางโรงเรียนนวดแผนไทยสุโขอโยธยาขอนแก่น ได้รับการอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้สามารถจัดตั้ง ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อทำการทดสอบคุณภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตามกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด